SENESTE NYT:

Analyse: Der er meget, der kan give en borgmester stress

050820 Søren Wormslev bliver ny politisk analytiker på TV2 Nord.
Søren Wormslev
Politisk analytiker, TV2 Nord
Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

På den sidste dag i 2021 skrev Aalborgs borgmester på Facebook, at han havde slappet godt af i juleferien. Og, tilføjede han, “jeg kan mærke, at både energien og arbejdsglæden begynder at boble igen indeni”.

I mandags ledede Thomas Kastrup-Larsen (S) det første møde i det nyvalgte byråd i Aalborg. Han virkede ikke anderledes, end han plejer. Han styrede med sikker hånd politikerne gennem dagsordenen og håndterede det afslappet og med et smil, da han forklarede fremmødte modstandere af Egholm-forbindelsen, der klappede heftigt efter rådmand Jes Lundes indlæg, at “sådan gør vi altså ikke her”.

Dagen efter offentliggjorde det nye netmedie Frihedsbrevet en artikel, der beskrev, at Aalborg Kommune i 2017 havde betalt 100.000 kr. for en reklamefilm til en entreprenør, der senere samme år gav borgmesterens parti 50.000 kr. i støtte - opdelt i flere portioner fra flere af hans selskaber, så det ikke behøvede at fremgå af partiregnskabet.

Begge dele kan sagtens være lovligt (om end i strid med ånden i reglerne for støtte til partier) og med et tidsmæssigt sammenfald som eneste forbindelse.

To dage efter publiceringen af artiklen sygemeldte Thomas Kastrup-Larsen sig. Han havde, skrev han på Facebook, “gennem et stykke tid haft ret kraftige stress-symptomer”.

Det er let - men nok også for let - at tolke sygemeldingen som en reaktion alene på den aktuelle medieomtale. Ingen tæt på Aalborgs borgmester har kunnet undgå at mærke, at de seneste mange måneder har tæret på batterierne og arbejdsglæden.

Sådan som hans opdatering nytårsaftensdag indirekte også antyder.

Flere sager

Og der har været nok at slås med:

Op mod jul slog en advokat-rapport fast, at kommunen i årevis har handlet ulovligt, når kommunen selv tog initiativ til, at entreprenører betalte en vej, et fortov eller lignende som led i en såkaldt udbygningsaftale. 

Den nu fratrådte socialdemokratiske rådmand for området (som i øvrigt sygemeldte sig, da rapporten kom, men straks efter blev raskmeldt igen) lod efterfølgende forstå, at han hos kommunens øverste ledelse - og det kunne kun forstås som borgmesteren - forgæves havde prøvet at rejse problemet for længe siden.

Brugen af udbygningsaftaler har været en ikke uvæsentlig brik i den massive vækst, Aalborg har oplevet i Thomas Kastrup-Larsens borgmestertid, hvor indbyggertallet er vokset med en tiendedel.

Sagen om udbygningsaftalerne kan sagtens have påvirket udfaldet af kommunalvalget 16. november, hvor Socialdemokratiet mistede fem mandater, tabte sit flertal og fik 12 pladser.

Egholm-forbindelsen

 Medvirkende til tilbagegangen var givetvis også og ikke mindst diskussionen om motorvejsforbindelsen over Egholm - en sag, hvor især borgmesteren er i modstandernes skudlinje, fordi han oprindelig selv var imod den linjeføring, han nu forfægter.

Ser man på stemmetallene, var tabet af stemmer allerstørst på valgsteder i områder tæt på den planlagte vej.

Det var ikke kun Socialdemokratiet som sådan, der tabte terræn 16. november. Borgmesteren selv mere end halverede sit personlige stemmetal.


Personlige omkostninger

Der kan være 117 grunde til, at man får stress. En følelse af at have knoklet for kommunens ve og vel uden at blive anerkendt for det af vælgerne - nærmest snarere tværtimod - kan sagtens spille ind (også).

Samtidig har Thomas Kastrup-Larsen, der for nogle år siden blev skilt, på de indre linjer givet udtryk for, at han synes, prisen i forhold til familien til tider er høj. Som når der søges aktindsigt i den kommunalt ansatte kærestes ansættelsesforhold.

Allerede for flere år siden gav den nu 48-årige borgmester, der har siddet i byrådet i 24 år, offentligt udtryk for, at han ikke planlagde at være borgmester, til han skulle pensioneres. Selv var han i sin tid uofficiel kronprins i sit parti, og arvefølgen var der dengang ikke megen diskussion om.

Det er anderledes nu i partiet, der i næsten 100 år uafbrudt har styret Aalborg. En entydig arvtager til Kastrup-Larsen er der p.t. ikke. Og valget i november gav ikke den afklaring i forhold til dette, som nogen havde satset på.

HVIS den konstitueringsaftale, Thomas Kastrup-Larsen på valgnatten forhandlede på plads, havde overlevet, ville Socialdemokratiet have fået to rådmandsposter oveni borgmesterposten. En af de to, der blev rådmand, ville naturligt have været partiets bud på den næste socialdemokratiske borgmester i Aalborg.

Aftalen holdt imidlertid ikke. Dansk Folkepartis enlige byrådsmedlem, der var med i aftalen, fortrød dagen efter og tog den ene rådmandspost med til blå blok.

At den ene tilbageværende rådmandspost herefter skulle tilfalde den hidtidige gruppeformand Nuuradiin Hussein, var temmeligt oplagt også ud fra de personlige stemmer. Til gengæld gav stemmetallene langt fra noget entydigt bud på, hvem der skulle have haft post nr. to. Og holdningen til dette i byrådsgruppen var langt fra entydig.


Yngre generation står klar

Der er flere i den yngre generation, der hellere end gerne vil rykke op.

Lisbeth Lauritsen, som nogle internt ser som en kommende frontfigur, fik dog kun syvendeflest stemmer blandt S-kandidaterne. En anden kandidat kunne være Lasse Frimand Jensen, der i dag er gruppeformand.

Et fingerpeg om, hvilken vej pilen peger, får vi måske, hvis Thomas Kastrup-Larsens sygemelding ikke kun bliver af kortere varighed. Da daværende borgmester Henning G. Jensen i 2012 måtte sygemelde sig efter en blodprop, overtog 1. viceborgmester Helle Frederiksen opgaverne de første 13 dage (ligesom hun har gjort i det aktuelle tilfælde).

Men da det stod klart, at Henning G. Jensen ville være fraværende i længere tid, blev Thomas Kastrup-Larsen konstitueret som borgmester.

Nu er er det ham, der er sygemeldt. Partifællerne deler hans opgaver mellem sig, ser tiden an og indstiller sig på, at en af dem kan havne som konstitueret borgmester inden for de kommende uger.

Alt imens den politiske maskine også drejer videre. Fredag blev Thomas Kastrup-Larsen helt som planlagt, men uden at være til stede, valgt til ny formand for det nordjyske kommunekontaktråd i stedet for partifællen Arne Boelt. Jammerbugts førstemand, Mogens Chr. Gade (V), blev næstformand og er under formandens sygemelding fungerende formand for de nordjyske kommuner.

Selv om det er 40 år siden, daværende borgmester Marius Andersen gled i sit mosgrønne badeværelse, får netop den sag landsdækkende medier til i disse dage at spidse ører, når der i en aktuel sag antydes nære forbindelser mellem den politiske top og lokale entreprenører i Limfjordsbyen.

Intet tyder på skandale

Thomas Kastrup-Larsens sygemelding får på grund af Frihedsbrevets artikel en national medie-bevågenhed, som langt overstiger, hvad man kunne forvente. Og de fleste medier får lige i forbifarten nævnt Aalborg-skandalen …

Der er dog mindst en væsentlig forskel mellem dengang og nu: Formentlig er Marius Andersens efterfølgere - herunder Thomas Kastrup-Larsen - netop på grund af den sag blandt de politikere herhjemme, der har været og er mest påpasselige med at tage imod nogen form for private gaver.

Og lad os slå fast: Intet tyder på, at der er foregået noget, der minder om Aalborg-skandalen!

Alligevel har Enhedslistens rådmand Per Clausen “for en sikkerheds skyld” bedt om at få indsigt i, hvad den pågældende borgmester-konto til erhvervssamarbejde ellers er benyttet til - og på hvilke vilkår. 

Det er nemlig ikke så lige til at vide. Der er angiveligt intet referat ført på det møde, hvor borgmesteren og andre drøftede og, uden at inddrage hverken byråd eller magistrat, tilsyneladende bevilgede de 100.000 kr. til reklamefilmen.

På samme måde som der i mange forhandlinger om udbygningsaftaler intet referat blev lavet, hvilket er stik imod forvaltningslovens krav.

Det er ikke borgmesterens eller rådmandens ansvar at skrive møde-referater. Men det er i sidste ende deres ansvar, hvis det gang på gang og upåtalt ikke sker.