Seneste nyt:

3. Limfjordsforbindelse: Deres hus skal jævnes med jorden, men de har intet fået at vide om høring

160 hus- og grundejere står til at blive eksproprieret, når byggeriet af den 3. Limfjordsforbindelse skal i gang. Lige nu er anlægsloven i høring, men det er de berørte lodsejere ikke blevet underrettet om.

Lisbeth Gjørtz Fast og hendes mand, Michael Fast, bor på Nørholmsvej 101. Her skal der være et udfletningsanlæg til den kommende motorvej over Egholm. 

Lige nu er anlægsloven i høring, men det har Vejdirektoratet ikke ulejliget sig med at fortælle parret. Heller ikke de andre 159 hus- og grundejere, som bliver berørt, har fået en advisering.

quote Vores hus skal jævnes med jorden, og vi har intet fået at vide fra Vejdirektoratet om at høringsfasen til anlægsloven er i gang.

Lisbeth Gjørtz Fast

- Vores hus skal jævnes med jorden, og vi har intet fået at vide fra Vejdirektoratet om at høringsfasen til anlægsloven er i gang. Det så vi på et opslag på Facebook. Jeg er både vred og sur, siger Lisbeth Gjørtz Fast.

Det 114 sider lange udkast til lov om anlæg af en 3. Limfjordsforbindelse er sendt i høring - uden forvarsel - i starten af julemåneden med en indsigelsesfrist den 2. januar.

- Vi troede først, at høringsfasen ville komme i det nye år, og at vi fik god tid til at studere forslaget om anlægsloven. Det kommer helt bag på os, det her, siger Michael Fast.

Se historien her.

Organisationer har fået direkte besked

Høringslisten til anlægsloven er en oversigt over hvilke myndigheder og organisationer, som er blevet underrettet om, at høringen nu går i gang, og at der kan indsendes indsigelser.

quote De mennesker, der bliver direkte berørt, underretter man ikke. Man kan jo nemt få den tanke, at det er fordi man ikke ønsker at få deres svar.

Susanne Zimmer, Frie Grønne

Blandt de der af Vejdirektoratet har fået direkte besked, er Nordjysk Windsurfing Klub Pelikanen, Danske Motorcyklister, Landsforeningen af Menighedsråd og Bedsteforældrenes Klimaaktion. 

Men altså ikke de berørte hus- og grundejere.

- Det er mystisk, det her. Organisationer kan man godt sende en advisering om høringsfasen, men de mennesker, der bliver direkte berørt, underretter man ikke. Man kan jo nemt få den tanke, at det er fordi man ikke ønsker at få deres svar. Det er et kæmpe demokratisk problem, siger Susanne Zimmer fra Frie Grønne, der er nordjysk medlem af Folketingets Transportudvalg.

10 FACTS OM DEN TREDJE LIMFJORDSFORBINDELSE

Det er nu, det gælder

To gange tidligere, i 2011 og 2021, har der været borgerhøringer. Først om en VVM-rapport, og så derefter en opdateret VVM-rapport. Ved den sidste kom der hele 7.800 høringssvar. Anlægsloven er altså den tredie høring.

- Den her høring er anderledes end de forrige. Det er den rigtige høring. De andre har bare været en slags prøvehøringer, siger Louise Faber, der er jurist og formand for Borgerbevægelsen mod en motorvej i Egholmlinjen.

quote Trafikministeriet burde som en selvfølge have underrettet os. Hvem pokker skulle ellers have været mere berørt end os?

Lisbeth Gjørtz Fast

Ifølge Borgerbevægelsen er det altså nu, det gælder. Derfor har man i december haft travlt med at gøre blandt andre de, der skal eksproprieres, opmærksom på deres ret til at komme med høringssvar - nu hvor myndighederne ikke gør det.

Hvad er ekspropriation?

- Trafikministeriet burde som en selvfølge have underrettet os. Hvem pokker skulle ellers have været mere berørt end os, siger Lisbeth Gjørtz Fast.

- Der er efterhånden ikke noget, som kan overraske os. Det er jo næsten forventeligt, at både Vejdirektoratet og Transportministeriet ikke gider have en demokratisk proces, supplerer Michael Fast.

Transportministeriet: Der er fuld åbenhed

Regeringen har besluttet at fremsætte forslag til anlægsloven af den 3. Limfjordsforbindelse i februar. Planen er at anlægsarbejdet skal i gang i 2025.

Transportminister Benny Engelbrecht (Soc.dem.) vil ikke stille op til interview. 

Vi ville blandt andet gerne have spurgt ham om, hvorfor husejerne ikke er blevet underrettet om høringen, når for eksempel en windsurferklub får direkte besked.

I stedet har vi modtaget et skriftligt svar fra Transportministeriets pressechef, Martin Hein – på vegne af Transportminister Benny Engelbrecht. 

Transportministeriets skriftlige svar:

Vejdirektoratet: Lodsejere har fået særlig orientering

Heller ikke seniorprojektleder i Vejdirektoratet, Niels Fejer Christiansen, har villet stille op til interview. Han har i stedet sendt følgende skriftlige kommentar:

- Forud for udarbejdelsen af lovforslaget er der i 2019-2020 gennemført en opdateret miljøkonsekvensvurdering (VVM-undersøgelse) af en 3. Limfjordsforbindelse, som blev efterfulgt at en offentlig høring i foråret 2021. I forbindelse med igangsættelsen af den offentlige høring udsendte Vejdirektoratet en særlig orientering til alle direkte berørte lodsejere, samt en mere generel orientering til alle lodsejere inden for den såkaldte undersøgelseskorridor. Ligesom høringen blev annonceret i en række ugeaviser og på Vejdirektoratets hjemmeside og Facebook-side.

Klik her for at se udkastet til lov om anlæg af en 3. Limfjordsforbindelse, som er ude i høring lige nu.

Anlægsarbejdet påbegyndes i 2025, og den nye Egholmforbindelse forventes at stå klar otte år efter.