Seneste nyt:

Lakserester bliver til olier og proteiner

Rejsegilde på nyt bioraffinaderi i Hirtshals, der udnytter råvare, som tidligere blev brugt til minkfoder.

Torsdag var der rejsegilde på Biomegas nye bioraffinaderi i Hirtshals, hvor der fremover skal behandles affald fra lakseindustrien.

I alt skal anlægget årligt forarbejde 25.000 tons råvarer om til højtforædlede olier og proteiner.

Råvarerne får Biomega blandt andet fra flere store laksefabrikker i Hirtshals, som fileterer laksen.

- Fileterne bliver solgt videre, og restprodukterne er tidligere gået til minkfoder, siger Jørgen Marvig, der er projektleder hos Biomega Group.

Når bioraffinaderiet er færdigt til sommer, vil der være arbejde til 20-25 mand på anlægget.

Der er tale om en investering i størrelsesordenen på 200 millioner kroner.