Seneste nyt:

Jysk Hjemmepleje får hård kritik fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Firmaet, der yder pleje af syge og ældre borgere i Rebild og Mariagerfjord Kommune, har ifølge styrelsen kritiske problemer med blandt andet medicinhåndtering.

Når medarbejderne hos Jysk Hjemmepleje kører ud for at tage sig af plejen af syge og ældre borgere, så har der ikke altid været styr på tingene. Det erkender direktøren.

- Jeg er så ked af det. Det er frygteligt, at vi er i den situation her, og at det bare ikke var godt nok, siger direktør i Jysk Hjemmepleje, Trine Thøgersen Jul.


Den 18. oktober kom Styrelsen for Patientsikkerhed på kontrolbesøg hos Jysk Hjemmepleje. Styrelsen lavede interviews og gennemgik journaler hos fire af firmaets borgere, to i Mariagerfjord Kommune og to i Rebild Kommune. 

Her udpegede de en lang række kritikpunkter om blandt andet mangelfuld sikring af borgernes selvbestemmelse og livskvalitet ved livets afslutning. Mangelfuld sikring af borgernes trivsel og relationer. Mangelfuld sikring af organisation, ledelse og kompetencer og problemer omkring medicinhåndteringen.

Det førte til at Jysk Hjemmepleje den 17. december modtog et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. I sin samlede vurdering skriver Styrelsen for Patientsikkerhed:

"Styrelsen vurderer, at de konstaterede problemer inden for medicinhåndtering, journalføring, sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning herpå, herunder sikring af et forsvarligt grundlag for varetagelse af patientbehandlingen, samt instrukser samlet set udgør kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden."

Direktøren for Jysk Hjemmepleje erkender at kritikken er alvorlig.

- Det er altid alvorligt, når det er noget med medicin. Der er ikke andet at sige end, at det er et kæmpe problem siger Trine Thøgersen Jul.

Se historien som video:

Kommune kræver handlingsplan

Jysk Hjemmepleje blev startet i 2013 og har i dag 50 fastansatte og tager sig af omkring 250 borgere i Mariagerfjord og Rebild kommuner. Borgmesteren i Mariagerfjord Kommune ser med alvor på sagen.

- Nu beder vi dem om at komme med en handlingsplan, så vi er sikker på, at de ting, de ikke har helt på plads, at de nu bliver fulgt helt til dørs og at folk får den service, som de betaler for, siger borgmester i Mariagerfjord Kommune, Mogens Jespersen (V).

Uddrag af det Styrelsen for Patientsikkerhed fandt hos Jysk Hjemmepleje

Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed er problemerne i den alvorligste kategori, som de opererer med.

- Årsagen er, at vi har haft for lidt fokus på det i en periode. Vi har haft for lidt fokus på opstartssamtaler ude ved borgerne, fordi vi simpelthen har haft fokus på corona og på den generelle personalemangel, siger Trine Thøgersen Jul.

Stadig tillid til firmaet

Styrelsen for Patientsikkerhed kom på kontrolbesøg, efter at styrelsen havde modtaget to bekymringsbreve om forholdene i virksomheden. Ifølge Trine Thøgersen Jul er det en tidligere medarbejder, der har skrevet i hvert fald et af bekymringsbrevene til styrelsen, mens det andet er forfattet anonymt. I Mariagerfjord Kommune har borgmesteren stadig tillid til firmaet, som er det eneste private hjemmeplejefirma i kommunen.

- Enhver, der arbejder, laver fejl. De erkender, at de har lavet fejl, og de vil gerne rette op på dem, siger Mogens Jespersen.


Hos Alzheimerforeningen har direktør Nis Peter Nissen læst det påbud som Jysk Hjemmepleje har fået. Han mener at problemerne er meget kritiske og alvorlige.

- Det er meget kritisk og alvorligt. Fejlene handler blandt andet om medicinhåndtering og manglende dokumentation for eksempel om insulin og blodsukkermåling, som kan få alvorlige følger for patienterne. Disse områder er særlige opmærksomhedsområder, idet de ifølge sundhedsmyndighederne udgør særlige risikomedicin og risikosituationer, siger Nis Peter Nissen.

Pligtlæsning for statsministeren

Den seneste rapport om Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med hjemmeplejen og hjemmesygeplejen viser, at der var 465 tilsynsbesøg i årene 2017-2019. I en femtedel af tilsynene var der større eller kritiske problemer. Nis Peter Nissen mener derfor, at statsminister Mette Frederiksen rammer forbi, når hun i sin nytårstale taler for mindre kontrol og dokumentation i ældreplejen.

- Faktisk burde dette påbud (til Jysk Hjemmepleje, red.) være pligtlæsning for Mette Frederiksen, fordi det tydeligt viser vigtigheden af korrekt sundhedsfaglig dokumentation. Problemet i ældreplejen er ikke for megen dokumentation men ofte for lidt, siger Nis Peter Nissen.


Nyt tilsyn i februar

Hos Jysk Hjemmepleje er de nu i gang med at rette op på problemerne med hjælp fra kommunerne. Direktøren fortæller, at de er i gang med at gennemgå alle journaler hos borgerne, medarbejderne bliver sendt på kursus, og der er ansat nye ledere, der skal have særligt fokus på medicinhåndtering og dokumentation. Firmaet forventer, at Styrelsen for Patientsikkerhed kommer på et nyt kontrolbesøg i februar.

- Jeg synes, der så brandærgerligt, de ting der var ved kontrolbesøget, men jeg mener også, at vi nu er så langt, at vi kan sige, at vi glæder os til, at de kommer igen. Jeg forventer, at tingene er i orden der, siger Trine Thøgersen Jul.