Seneste nyt:

Mariagerfjord vil få oversvømmelser 140 gange om året

DMI er netop kommet med nye tal, der viser, hvor ofte det nuværende varslingsniveau for højvande vil blive overskredet i fremtiden.

Vand i kælderen og oversvømmede cykelstier er langt fra et ukendt fænomen i Mariagerfjord Kommune.

Men nu kan borgere i den sydøstlige del af Himmerland altså godt pakke endnu flere sandsække og stille de gode gummistøvler frem. For ifølge DMI’s Klimaatlas, der kommer med de bedste bud på fremtidens klima i Danmark, vil vi langt oftere se, at vandet nærmer sig et faretruende niveau. 

Og det gælder i høj grad også i Mariagerfjord Kommune.

Voldsomt vejr i vente

I dag varsles der typisk om højvande 0-2 gange om året. Ifølge prognoserne vil det i slutningen af dette århundrede stige til 140 gange om året i Mariagerfjord Kommune. 

Dykker man længere ned i de våde tal, så er Nordjylland ikke det eneste sted, der skal forberede sig på oversvømmelser.

- Nogle steder i landet vil det nuværende varslingsniveau overskrides mere end 100 gange om året i slutningen af århundredet, hvis den globale udledning af drivhusgasser fortsat er høj, siger Mark Payne, der er klimaforsker og faglig leder af Klimaatlas på DMI, og uddyber:

- Det svarer til, at der i dagens Danmark er områder, hvor beredskaber og boligejere vil blive varslet mere end hver fjerde dag året rundt.

Her ses, hvor mange gange om året de nuværende varslingsniveauer for højvande forventes at blive overskredet i slutningen af dette århundrede langs Danmarks kyststrækninger.
Her ses, hvor mange gange om året de nuværende varslingsniveauer for højvande forventes at blive overskredet i slutningen af dette århundrede langs Danmarks kyststrækninger.
Foto: DMI

Forudsigelser kan sikre bedre klimatilpasning

Klimaatlas er skabt gennem et værdifuldt samarbejde med kommuner og en lang række aktører, som er i berøring med klimatilpasning i Danmark. Det er derfor et nyttigt værktøj, når Danmark skal klimatilpasse til fremtidens vejr.

- Kommunerne planlægger klimatilpasningen af Danmark til en fremtid, hvor vi skal forvente mere ekstremt vejr på grund af klimaforandringerne. Klimaatlasset giver os mulighed for at planlægge klimatilpasningen ud fra et troværdigt, ensartet og fintmasket datagrundlag, siger chefkonsulent Lars Kaalund fra Kommunernes Landsforening (KL), og fortsætter: 

- På den måde bidrager Klimaatlasset til de mest effektive klimaløsninger, og vi undgår fejlinvesteringer, fordi planlægningen sker på data der rækker hundrede år ud i fremtiden. 

Hvad er Klimaatlas

De stigende vandstande er ikke det eneste, DMI's Klimaatlas forudser i fremtiden. Blandt andet mener den også, at den årlige gennemsnitstemperatur vil stige med cirka 3,4 ˚C over hele landet, mens antallet af hedebølgedage vil stige fra 2 til 9 dage per år. 

Du kan selv klikke rundt i DMI's Klimaatlas her