Seneste nyt:

Læsøfærgen vil være grøn

Læsø Kommune undersøger lige nu alle muligheder for at optimere driften af den 24 år gamle færge, "Margrethe Læsø".

I januar 2020 overtog Læsø Kommune ejerskabet af færgedriften mellem Vesterø og Frederikshavn. Kommunen ønsker at gøre sit bedste til at reducere CO2-udledningen, og her er Læsøfærgen en af kommunens store syndere. 

- Vi har derfor nu bedt rådgivningsfirmaet NOENCO om at foretage en energi-screening af færgen for at afdække potentialet for energibesparelse og dermed reduceret CO2-udledning, siger færge- og vedligeholdelses chef Allan Hjortnæs Pedersen.

”Margrete Læsø” drives frem af to Alpha diesel-motorer, der siden afleveringen fra Ringkøbing Værft i 1997 har præsteret 115.000 driftstimer. For skibsmotorer betyder det, at de stadig er i deres bedste alder, men de er trods alt så gamle, at der formentlig er et stort optimeringspotentiale.

Mulighed for delvis batteridrift 

Allan Hjortnæs Pedersen har gjort sig flere overvejelser blandt andet muligheden for delvis batteridrift. Strømmen kan leveres fra hovedmotoren via en akselgenerator, som er mere effektiv end færgens nuværende dieselgeneratorer. Der vil kunne lades til en batteripakke, mens færgen ligger i havn om natten.

Muligvis er der andre optimeringsmuligheder. Det er det, energikonsulent Erik Mortensen fra NOENCO nu skal undersøge og regne på. Herefter skal Læsøfærgen beslutte, hvilke og hvor store investeringer, der skal foretages.

Færgen, "Margrethe Læsø", er den primære færge på ruten, der i 2020 overførte 287.000 passagerer og 92.000 personbiler samt 36.000 tons gods. Det højeste trafiktal nogensinde, og det ser ud til at blive tilsvarende højt i 2021. 

Ny færge er nødvendig

I højsæsonen har færgen haft hjælp af ”Ane Læsø”, men kapaciteten har i perioder været for lille, så færgen har måttet afvise passagerer på de travleste afgange. Derfor er spørgsmålet om en ny færge til Læsø mere påtrængende end nogensinde. 

- Læsø Kommune er gået i gang med at få klarlagt hvilke muligheder, der er for fremtidens færgedrift til øen. Kommunen påtænker at bygge ny kapacitet til Læsø inden for de nærmeste år. Uanset hvad, vil ”Margrete Læsø” dog skulle spille en vigtig rolle i en lang årrække, enten som færge nr. 2 eller slet og ret som reservefærge. Derfor vil vi naturligvis se på, hvilke muligheder der er for at driftsoptimere ”Margrete Læsø”. En investering, der både vil reducere CO2-belastningen og forbedre driftssikkerheden, siger Allan Hjortnæs Pedersen.